BEP (AYLIK) ÖRNEĞİ

ÖRNEKTİR UYARLANMALI VE GELİŞTİRİLMELİDİR AYLIK BEP ÖRNEKLERİ BİREYSEL ÖĞRETİM PLANINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR BEP HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİN AYRICA YILLIK VB PLAN HAZIRLAMASINA GEREK YOKTUR

UZUN DÖNEMLİ VE KISA DÖNEMLİ AMAÇLARIN YAZIMI

Hazırlama Tarihi:

25.09.2006

Öğrenci adı-soyadı/ Sınıfı:

BURCU İNCE/

HAZIRLIK SINIFI 

Öğrencinin Genel Performans Düzeyi

Öğrenci anlamsız sesler çıkarabilmekte, henüz anlaşılır sözcük çıkaramamaktadır. Okul öncesi kavramlar gelişmemiş, matematik becerisi yok. Özbakım becerisi var. Bireysel ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ancak yetişkinlere çok bağımlı. Motor becerileri gelişmemiş.  Ortak ilgi ve sıra alma becerileri yok.

Başlama Tarihi:20.09.2006

Bitiş Tarihi: 31.10.2006

EYLÜL  AYI

PSİKOMOTOR ALAN

Uzun Dönemli

 Amaçlar

 

 

Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kısa Dönemli Amaçlar

 

 

 

 

 

 

1.   Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

2.   Değişik yönlere yuvarlanır.

3.   Değişik yönlere doğru uzanır.

4.   Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Uzun Dönemli

 Amaçlar

 

 

El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 

Kısa Dönemli Amaçlar

 

6.   Nesneleri ipe vb. dizer.

7.   El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.

8.   Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

9.   Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.

12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.

13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.

14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.

 

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

Uzun Dönemli

 Amaçlar

 

 

Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kısa Dönemli Amaçlar

 

1.   Kendiliğinden iletişimi başlatır.

2.   Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.

3.   Grupta sorumluluk almaya istekli olur.

4.   Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

5.   Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.

6.   Gerektiğinde lideri izler.

7.   Etkinliklerin süresine iliş kin yönergeye uyar.

8.   Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

9.   Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.

Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme

1.   Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

2.   Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.

DİL ALANI

Uzun Dönemli

 Amaçlar

 

 

Sesleri ayırt edebilme

Kısa Dönemli Amaçlar

 

1.   Sesin kaynağını söyler.

2.   Sesin geldiği yönü belirler.

3.   Sesin özelliğini söyler.

4.   Verilen sese benzer sesler çıkarır.

 

Değerlendirme

 

 

 

Değerlendirmede kullanılan Araç-Gereçler ve Yöntem: Kontrol listeleri, gözlem

Doğal işitsel sözel yöntem

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !